SEMINÁŘ K NEDOŽITÝM 74. NAROZENINÁM

Profesora RNDr. JINDŘICHA NEČASE, DrSc., DrHC.

pořádaný pod záštitou Matematického ústavu University Karlovy
se bude konat v pondělí 8.prosince 2003 v posluchárně K1,
v budově MFF UK, Karlín, Sokolovska 83, Praha 8.

Program:

15.45-17.30 v rámci pravidelného pondělního "Nečasova semináře z mechaniky kontinua" (ovšem nyní vyjímečně ve shora zmíněné posluchárně K1) vystoupí:

doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. (MFF UK)
Brownův pohyb, jeho popis Feynmanovým integrálem a jeho kvantový analog.

Abstrakt: Brownův pohyb je popsán pomoci náhodné síly s využitím Feynmanova integrálu. Feynmanův integrál lze explicitně spočíst a ukázat, že přechodová funkce příslušného Markovova procesu je řešením tepelné rovnice. S využitím Trotterovy věty lze ukázat tuto ekvivalenci pro případ potenciálu. Kvantovým analogem teto situace je vztah Feynmanova integrálu ke Schroedingerově rovnici. Dále je naznačen vztah k Ornsteinovu-Uhlenbeckovu procesu a k subkvantovým modelům.

17.30-18.00 malé občerstvení

18.00-19.00 hlavní přednáška:

prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. (FSI ČVUT):
Spojitá větev silných řešení Eulerových a Navierovych-Stokesových rovnic v omezené oblasti.
Abstrakt:

V případě zájmu bychom rádi zorganizovali po 19.00 krátké posezení v některém přilehlém restauračním zařízení - uvítáme sdělení zájmu předem pro účely rezervace na email pokorny@karlin.mff.cuni.cz nebo roubicek@karlin.mff.cuni.cz.

Organizátoři: Doc. RNDr. Jarolím Bureš, DrSc., ředitel MÚ UK,
  Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.,
  Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.,
  Doc. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.