SEMINÁŘ K NEDOŽITÝM 75. NAROZENINÁM

Profesora RNDr. JINDŘICHA NEČASE, DrSc., DrHC.

pořádaný pod záštitou Matematického ústavu University Karlovy

se bude konat v pondělí 20.prosince 2004 v posluchárně K1,
v budově MFF UK, Karlín, Sokolovska 83, Praha 8.

Program:

14.15-14.25:
Zahájení

14.25-15.40:
Jens Frehse (University of Bonn, Germany)
Some aspects of Jindrich Necas work on regularity theory of elliptic PDEs

15.40-16.15:
Káva, čaj

16.15-17.30:
K. R. Rajagopal (Texas A&M University, College Station, USA)
Some open mathematical issues in Fluid Mechanics

 Organizátoři: Š. Nečasová (MÚ AV ČR),
   J. Málek, M. Pokorný, T. Roubíček (MÚ UK),
   M. Feistauer, J. Haslinger (KNM),
   M. Rokyta (KMA).


Poznámka:

U příležitosti zmíněného výročí vycházejí v prosinci 2004 následující příspěvky:

  1. I. Hlaváček, O. John, A. Kufner, J. Málek, Š. Nečasová, J. Stará, V. Šverák: In Memoriam Jindřich Nečas. Mathematica Bohemica, Vol. 129. No. 4, 421-446 (2004).
              (CV Jindřicha Nečase v anglickém jazyce)

  2. I. Hlavacek, O. John, A. Kufner, J. Malek, S. Necasova, J. Stara, V. Sverak: Matematik Jindrich Necas. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 49 (2004), c. 4.
              (CV Jindřicha Nečase v českém jazyce)

  3. Proceedings of the Eight Paseky School on Mathematical Theory in Fluid Mechanics, Paseky, June 2003 (dedicated to J. Necas). Applications of Mathematics, Vol. 49, No. 6, 2004.
              (Celé číslo časopisu bude tvořit sborník známé školy v Pasekách, jejímž spoluzakladatelem J. Nečas byl)


  Pro tisk: verze této stránky s bílým pozadím        Pro tisk: pozvánka ve Wordu (s fotografií J.N.)