VZPOMÍNKOVÝ SEMINÁŘ
"JINDŘICH NEČAS A NUMERICKÁ MATEMATIKA"

konaný u příležitosti nedožitých 76. narozenin
Profesora RNDr. JINDŘICHA NEČASE, DrSc., DrHC.

pořádaný pod záštitou Matematického ústavu University Karlovy
se bude konat

v pondělí 5. prosince 2005
v posluchárně K1,
v budově MFF UK, Karlín, Sokolovská 83, Praha 8.


Program:

15.45-16.15:     Krátké příspěvky:

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. (KNM MFF UK Praha)
Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. (MÚ AVČR Praha)
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (KNM MFF UK Praha)
16.15-16.30:     Malé občerstvení (káva, čaj, sušenky, bábovka, aj.)
16.30-17.30:

Prof. Dr. Mária Lukačová (TU Hamburg-Harburg)
Numerical modelling of shallow flows on rotating plane including topography effects.

Abstrakt: Typical examples of shallow flows are rivers with their flood plains, flows in lakes generated by wind blows as well as propagation of tsunamis in oceans. The goal of this contribution is to present results of numerical modelling of the shallow water equations by higher order finite volume schemes which belong to the class of genuinely multidimensional well-balanced schemes. In particular, we will concentrate on the so-called finite volume evolution Galerkin (FVEG) method. A special attention need to be payed to approximate source terms. The aim is to construct such a method that computes exactly equilibrium states, i.e. stationary states. In particular we can prove that our method preserves exactly steady stationary states (the so-called lake at rest state) as well as stationary jets in the rotational frame.
Organizátoři:      Doc. RNDr. J. Bureš, DrSc., Prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc.,
Prof. RNDr. J. Haslinger, DrSc., Doc. RNDr. J. Málek, CSc.,
RNDr. Š. Nečasová, CSc., Mgr. M. Pokorný, Ph.D.,
Doc. RNDr. M Rokyta, CSc., Doc. Ing. T. Roubíček, DrSc.