Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Člen výkonného výboru Statistical Modelling Society. SMS logo
Editor Statistical Modelling: An International Journal.
Impact factor (2017): 1.429, Ranking: 40/123 v sekci Statistics and Probability.
SMiJ logo
 
Semináře:
NMSA600:    Seminář KPMS BESEDA
NMST552:    Statistické konzultace
Výuka v letním semestru 2018–19:
NMST432:    Advanced regression models (exercise class)
NMST440:    Computational environment for statistical data analysis
Výuka v zimním semestru 2018–19:
NMSA407:    Linear regression
NMST431:    Bayesovské metody
English version

[English version]


 

View My Stats