Zbyněk Pawlas

doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

Místnost: K 408
Telefon: 95155 3401
E-mail:


Výuka
Matematika