FN//Oddělení nukleární medicíny

  Baker, Khaled - Novák, Ivo - Janoušková, Leona - Rejtar, Pavel - Urbanová, Elen
  Velká vrozená hydronefróza - výsledky operační korekce
  In:Česká urologie//_, roč. 6, č. 2, 2002, s. 17-17, abstrakt

  Čáp, Jan - Mareková, Martina - Cerman, Jaroslav - Malířová, Eva - Šuba, Petr - Náhlovský, Jiří - Netuka, David - Masopust, Václav - Beneš, Vladimír - Marek, Josef
  Inhibice sekrece růstového hormonu somatostatinovými analogy in vitro
  (In:Sjezd České a Slovenské neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí), nestr., FNHK. Neurochirurgická klinika, Hradec Králové, 2002, ostatní

  Doležal, Jiří - Horáček, Jiří - Ceeová, Věra - Vižďa, Jaroslav
  Nesoulad scintigrafického nálezu na TC-99M-MIBI a TC-99M-Pertechnetát scanech u pacienta s adenomem příštitného tělíska
  (In:Novinky v terapii endokrinních chorob), Nucleus, Hradec Králové, 2002, s. 103-103, abstrakt

  Doležal, Jiří - Solař, Miroslav - Strnad, Ladislav
  Posouzení reprodukovatelnosti izotopové ventrikulografie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
  (In:XXXIX. dny nukleární medicíny: sborník abstrakt), Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, Praha, 2002, s. 20-20, abstrakt

  Doležal, Jiří - Solař, Miroslav - Strnad, Ladislav
  Posouzení reprodukovatelnosti rovnovážné isotopové ventrikulografie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
  In:Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 6, 2002, s. 281-284, původní

  Doležal, Jiří - Vižďa, Jaroslav - Horáček, Jiří - Studeník, Pavel
  Thyreoeliminační léčba jodem 131 pro karcinom štítné žlázy u pacientky s transplantovanými játry
  In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 5, č. 2, 2002, s. 98-101, původní

  Doležal, Jiří - Vižďa, Jaroslav
  Analgetická léčba bolestivých kostních metastáz pomocí osteotropních radiofarmak
  In:Praktická radiologie//_, roč. 7, č. 4, 2002, s. 9-12, přehledový

  Doležal, Jiří - Vižďa, Jaroslav
  Radionuclide palliative therapy with Samarium-153-EDTMP in patients with bone metastases and refractory bone pain
  In:European Journal of Nuclear Medicine//3.464, roč. 29, č. Suppl. 1, 2002, s. 200-200, abstrakt

  Hobza, Vladimír - Jakubec, Josef - Odrážka, Karel - Vižďa, Jaroslav - Zadrobílek, Karel - Žižka, Jan - Látr, Ivan - Kanta, Martin - Daňková, Carmen
  Indications and Reults in Intestitial and Intracavitary Brachytherapy
  (In:NEURO-SKI), FNHK. Neurologická klinika, Hradec Králové, 2002, s. 39-39, abstrakt

  Hrdličková, Marcela
  Scintigrafie vyprazdňování potravy ze žaludku
  (In:XXXIX. dny nukleární medicíny: sborník abstrakt), Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, Praha, 2002, s. 41-41, abstrakt

  Kafka, Petr - Kulíř, Jiří - Cihlo, Jaroslav
  Radiofarmaka a jejich využití
  In:Praktická radiologie//_, roč. 7, č. 3, 2002, s. 8-11, přehledový

  Kakrdová, Dana - Živný, Pavel - Palička, Vladimír - Vižďa, Jaroslav - Šuba, Petr
  Stanovení C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I u nemocných s metastazujícímu karcinomy
  (In:39. celostátní sjezd biochemických laborantů: sborník abstrakt), Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Praha, 2002, s. 21-21, abstrakt

  Louda, Miroslav - Malířová, Eva - Pacovský, Jaroslav - Dlabalová, Blanka
  Průkaz recidivujícího nádoru močového měchýře pomocí cytokeratinu 8 a 18 v moči - vlastní soubor
  In:Česká urologie//_, roč. 6, č. 2, 2002, s. 30-30, abstrakt

  Matysová, Milena - Vižďa, Jaroslav
  Diagnostika zánětů
  (In:XXXIX. dny nukleární medicíny: sborník abstrakt), Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, Praha, 2002, s. 58-58, abstrakt

  Šafka, Václav - Dufincová, Jozefína - Fejfar, Tomáš - Vižďa, Jaroslav - Červinková, Zuzana - Hůlek, Petr
  Influence of the ratio of arterial and portal liver perfusion on insulin resistance and liver function in liver cirrhosis
  In:Acta Medica (Hradec Králové)//_, roč. 45, č. 2, 2002, s. 67-67, abstrakt

  Šafka, Václav - Štefánková, Jozefína - Fejfar, Tomáš - Vižďa, Jaroslav - Hůlek, Petr - Červinková, Zuzana
  Scintigrafie jaterní perfúze a prognóza TIPS
  (In:XXXI. májové hepatologické dny), Česká hepatologická společnost ČLS JEP, Praha, 2002, s. 63-63, abstrakt

  Šimko, Julius - Matulová, Hana - Waberžinek, Gerhard - Urbanová, Elen - Kuncová, Milena - Žižka, Jan
  Nekonvulzivní status epilepticus u nemocné se stenotickým postižením cerebrálních arterií, subkortikální aterosklerotickou encefalopatií a SIADH syndromem
  In:Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie//0.041, roč. 65/98, č. 4, 2002, s. 264-269, kazuistika

  Šponer, Pavel - Urbanová, Elen - Urban, Karel - Karpaš, Karel
  BAS-O bioactive glass-ceramic material as a bone graft substitute (group of bone cysts)
  In:Acta Medica (Hradec Králové)//_, roč. 45, č. 2, 2002, s. 69-69, abstrakt

  Šponer, Pavel - Urbanová, Elen - Urban, Karel - Karpaš, Karel
  Unicameral and Aneurysmal Bone Cysts: Treatment with BAS-O Bioactive Glass-ceramic Material
  (In:4th Central European Orthopaedic Congress: Book of Abstracts), School of Medicine University. Department of Othopaedic Surgery, Zagreb, 2002, s. 53-53, abstrakt

  Šťásek, Josef - Červinka, Pavel - Vižďa, Jaroslav - Vodňanský, Petr - Fišer, M. - Štursa, J. - Steinhart, Leo - Costa, M. - Abizaid, A. - Pleskot, Miloslav - Malý, Jaroslav
  Possibility of using and safety of radioactive stents with activity brought about by cyclotron, in prevention of restinosis
  In:Heart//2.636, roč. 87, č. Suppl. I, 2002, s. A16-A16, abstrakt

  Urbanová, Elen - Bradna, Petr - Hrnčíř, Zbyněk - Vižďa, Jaroslav - Petrová, Jana
  Dlouhodobé výsledky léčby synovitid radiační synovektomií 90yttriem
  (In:XXXIX. dny nukleární medicíny: sborník abstrakt), Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, Praha, 2002, s. 32-32, abstrakt

  Urbanová, Elen - Vižďa, Jaroslav - Jakubec, Josef - Netíková, Marie - Kafka, Petr
  Retrospective analysis of cystic craniopharyngiomas after intracavital irradiation with uttrium-90 colloid
  In:Alasbimn Journal//_, roč. 5, č. 17, Special Issue, 2002, s. A602-A602, abstrakt

  Urbanová, Elen - Vižďa, Jaroslav - Jakubec, Josef - Netíková, Marie - Kafka, Petr
  Retrospective analysis of cystic craniopharyngiomas after intracavital irradiation with uttrium-90 colloid
  In:World Journal of Nuclear Medicine//_, roč. 1, č. Suppl. 2, 2002, s. S277-S277, abstrakt

  Urbanová, Elen
  Scintigrafický průkaz slezinného implantátu
  In:Praktická radiologie//_, roč. 7, č. 2, 2002, s. 19-19, přehledový

  Vižďa, Jaroslav - Doležal, Jiří - Urbanová, Elen
  Effects of samarium-153 EDTMP palliation therapy on painful skeletal metastases
  In:Alasbimn Journal//_, roč. 5, č. 17, Special Issue, 2002, s. A149-A149, abstrakt

  Vižďa, Jaroslav - Doležal, Jiří - Urbanová, Elen
  Effects of samarium-153 EDTMP palliation therapy on painful skeletal metastases
  In:World Journal of Nuclear Medicine//_, roč. 1, č. Suppl. 2, 2002, s. S70-S70, abstrakt

  Vižďa, Jaroslav - Hladík, Pavel - Urbanová, Elen
  Immunoscintigraphy and intraoperative radioimmunodetection in colorectal cancer: Comparison of 111In-satumomab and 99mTc-arcitumomab
  In:Alasbimn Journal//_, roč. 5, č. 17, Special Issue, 2002, s. A593-A593, abstrakt

  Vižďa, Jaroslav - Hladík, Pavel - Urbanová, Elen
  Immunoscintigraphy and intraoperative radioimmunodetection in colorectal cancer: Comparison of 111In-satumomab and 99mTc-arcitumomab
  In:World Journal of Nuclear Medicine//_, roč. 1, č. 2, 2002, s. S273-S273, abstrakt

  Vižďa, Jaroslav - Lepej, Ján - Křížová, Hana - Urbanová, Elen
  Atlas of Renal Scintigraphy - Atlas scintigrafie ledvin
  72 s., Lacomed, Praha, 2002, monografie

  Vižďa, Jaroslav
  Radionuklidová vyšetření chorob tenkého střeva
  (In:Možnosti neinvazivního vyšetřování tenkého střeva), Galén, Praha, 2002, s. 71-82, kapitola;monografie;původní

  Vižďa, Jaroslav
  Scintigrafický průkaz smrti mozku - možnosti a legislativa
  (In:XXXIX. dny nukleární medicíny: sborník abstrakt), Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, Praha, 2002, s. 8-8, abstrakt

Počet záznamů: 31.