Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Mimo výukové období jednotlivých semestrů jsou konzultace možné pouze na základě předcházející dohody (typicky e-mailem).
 
Výuka v letním semestru 2013–14:
NMSA230: Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku
NMST440: Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat
Výuka v zimním semestru 2013–14:
NMSA407:    Lineární regrese
NSTP021: Bayesovské metody
English version

[English version]


 

View My Stats