Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Předseda výkonného výboru Statistical Modelling Society. SMS logo
Editor Statistical Modelling: An International Journal.
Impact factor (2014): 0.977, Ranking: 55/122 v sekci Statistics and Probability.
SMiJ logo
 
Semináře:
NMSA600:    Seminář KPMS BESEDA
NMST552:    Statistické konzultace
Výuka v letním semestru 2015–16:
NMSA230:    Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku
NMST432:    Advanced regression models (exercise class)
Výuka v zimním semestru 2015–16:
NMSA407:    Linear regression
NMST431:    Bayesovské metody
English version

[English version]


 

View My Stats